top of page

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Coaching

Τι είναι προσωπική ανάπτυξη;

Ο πλούτος της ψυχοθεραπευτικής γνώσης έχει πολλά να προσφέρει που επεκτείνονται πέρα από την θεραπεία και την επίλυση προβλημάτων. Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε ζωές που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ταχύτητα, υψηλές απαιτήσεις και πληθώρα επιρροών από διάφορα πλαίσια όπως η οικογένεια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιβάλλον εργασίας και ο κοινωνικός περίγυρος. Αυτό συχνά σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινότητα δύσκολα μπορεί να βρίσκουμε στιγμές διαύγειας, επαφής με τον εαυτό μας και ξεκάθαρης κατεύθυνσης.

Η προσωπική ανάπτυξη στοχεύει στο να μας υποστηρίξει ως άτομα να επανασυνδεθούμε με τους εαυτούς μας, να τους γνωρίσουμε και να τους καλλιεργήσουμε περισσότερο. Αυτό αυξάνει τις ικανότητες μας και την αυτογνωσία οπόταν έχοντας καλύτερη επαφή με τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κατακτήσουμε τους προσωπικούς μας στόχους σε όποιους τομείς της ζωής μας και αν επιλέγουμε να εστιάσουμε την ενέργεια μας.

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Στις ομάδες προσωπικής ανάπτυξης μας συνδέουν κοινοί στόχοι και προσδοκίες. Η σύνδεση αυτή από μόνη της είναι ήδη υποστηρικτή για να ξεκινήσει κανείς ένα τέτοιο ταξίδι. Η δική μας ευθύνη είναι να ενισχύσουμε την επίτευξη των ατομικών και ομαδικών στόχων μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας και αποδοχής, υποστηρίζοντας όλα τα μέλη της ομάδας να αισθανθούν ενδυναμωμένα και να λάβουν όλα όσα χρειάζονται μέσα από αυτή την διαδικασία.

Πέρα από τους κοινούς και ατομικούς στόχους πάνω στους οποίους δουλεύουμε, οι εκπαιδεύσεις αυτές μπορούν να τροποποιηθούν και για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε εταιρίες ή οργανισμούς που θέλουν να ενισχύσουν τα μέλη τους για σκοπούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

Μερικά θέματα που προσεγγίζονται στις ομάδες:

• Διαχείριση άγχους

• Ψυχική Ανθεκτικότητα

• Ενσυνειδητότητα

• Σώμα, αυτοεικόνα, διατροφή

• Υγεία και Ευεξία

• Επαγγελματική Επιτυχία/Ενδυνάμωση Ομάδων

Επαγγελματική Ανάπτυξη: Εργαστήρια για Εταιρίες και Οργανισμούς  

Η επαγγελματική ανάπτυξη (Corporate Coaching) δίνει την ευκαιρία σε διάφορους οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εργασιακά πλαίσια σχετικά με την υγεία όπως κλινικές και νοσοκομεία να λάβουν εργαλεία με τα οποία να στηρίξουν το προσωπικό τους, να εκπαιδευτούν στην καλύτερη διαχείριση δυσκολιών, να επικοινωνούν με πιο αποτελεσματικούς τρόπους και να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με όλες τους τις δυνατότητες και προσωπικές προσδοκίες.

Πέραν από την ατομική ευθύνη για την δική μας ευημερία, τα πλαίσια στα οποία αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους μπορούν να μας ενισχύσουν στο να είμαστε ενδυναμωμένοι και έτσι πιο παραγωγικοί και συνδεδεμένοι με αυτό που κάνουμε.

Μέσα από αυτές τις εκπαιδεύσεις παρέχουμε τα εργαλεία στους οργανισμούς αλλά και στα μέλη τους να αποκτήσουν ευεξία, επαγγελματική ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση.

Θέματα που μπορεί να συμπεριληφθούν:

• Ενδυνάμωση ομάδων

• Διαχείριση άγχους/πίεσης

• Διαχείριση συναισθημάτων

• Αποδοτικότητα και Συγκέντρωση

• Επικοινωνιακές δεξιότητες

• Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Coaching

Το ατομικό Coaching είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να ενισχύσουμε το κίνητρο μας και την αποδοτικότητα σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας. Αυτό μπορεί να αφορά την υγεία, την καριέρα, της σχέσεις ή τις προσδοκίες μας.

Στο ρόλο ενός coach οι ειδικοί του γραφείου μας εστιάζουν τις ικανότητες τους στο να ενισχύσουν τον πελάτη να βρει το μονοπάτι που του ταιριάζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ειδικοί δίνουν συμβουλές ή αποφασίζουν για εμάς αλλά δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσει ο πελάτης να καθορίσει το δικό του μονοπάτι και να βρούμε τους καλύτερους τρόπους για να το πετύχει. Μέσα από στήριξη και ενθουσιασμό δεσμεύεται ο ενδιαφερόμενος στο να αφοσιωθεί στους δικούς του στόχους.

bottom of page